kristin steinmoen halle, veterinær - muskel, skjelett og nevrologi på dyr
- kristin@logreklinikken.no, mob 90100064


første side


timebestilling
på nett


muskel og
skjelett på hund


symptomer og rehabilitering


utdanning og kurs


kontakt


linker


om oss på Logreklinikken

Kurs og utdanning for veterinær Kristin Halle

Ferdig utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøyskole i desember 1999. Kurs i auskultasjon av bilyder på hjerte hos Boxer.

Siste nytt vedrørende kurs og etterutdanning (kronologisk rekkefølge se under):

Februar 2022

Da var Advanced sertifisering på plass. Har vært med på alle advanced kursene til IAVC, hatt presentasjon av caser og fullført en studie. Presenterte studien om forebygging av spondylose hos Boxere

Mai 2022

Deltatt på dette kurset, som en av to veterinærer. (Den andre fra Tyskland).

Etter- og videreutdanning fra 1998 og fram til i dag (i kronologisk rekkefølge)

Oktober 1998
Anestesi smådyr avholdt av Den Norske Veterinærforening

April 2000
Atferd hos hund og katt, Veterinære fagdager avholdt av Den Norske Veterinærforening

Februar 2001
Smertekurs avholdt av Orion Pharma

November 2001
Atferdsseminar avholdt av Norsk Kennel Klub

Januar 2002
Suselyd hos hund (Boxer og Cavalier) avholdt av Den Norske Veterinærforening

November 2002
NAS høstseminar om trening og bruk av hund

September 2003
International meeting on tick-borne infections in northern Europe

November 2004
Hund og atferd i et nytt århundre avholdt av Norsk Kennel Klub

Våren 2007
Etterutdanning innen veterinær kiropraktikk på International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) i Tyskland.

Juli 2007
Internasjonalt sertifisert i veterinær kiropraktikk av International Veterinary Chiropractic Association (IVCA).

September 2007
Kurs i utredning av nevrologiske kasus ved Norges Veterinærhøgskole.

November 2007
Advanced Animal Chiropractic Quadruped Basic Technique.

Juni 2008
Klinisk adferdsmedisin, Norges Veterinærhøyskole.

Juli 2008
The Tough Patient - Funktional Neurology for the Animal Chiropractor.

Oktober 2008
Applied Kinesiology (AK).

November 2008
Advanced chiropractic course, emphasis on Cervical.

Februar 2009
Applied kinesiology II
IAVCs Advanced kurs: Ekstremiteter. Mest om hest, men også noe hund.

November 2009
Small Animal Neurology - advanced session, Veterinärkongressen Sverige.
Vestibære og cerebellære sykdommer, med DVM DECVN Sigitas Cizinauskas (Finland) og DVM Dipl EVCN Frank Steffen (Sveits).
IVCAs kurs i Fascia release technic med Stefan Alen (osteopat)

IAVCs advanced kurs: Muskulære sykdommer, neurologisk undersøkelse på hest, skader på mynder, islandshest-foredrag.

August 2010
Health Pioneers, Chicago: Functional neurology og AK 3 og 4. Om bl.a. innebygde gangartsmønster og låsningsmønster i forhold til dette, funksjonell nevrologi, atferdsmessige forhold mhp spenninger/låsninger.

Februar 2011
Tromsø, Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening sitt kurs i Halthetsdiagnostikk på hund med Lennart Sjöström og Noel Fitzpatrick.

Januar 2012
North American Veterinary Conference jan 2012, Florida.

Kursbevis, Florida. Forelesningsliste, Florida.

Mars 2012
IAVC Advanced Module Extremity og Focus on Small Animals, Tyskland.
Leddfysiologi og leddpatologi. Rehabiliterende og støttende behandlinger og øvelser på hund og hest.

Mars 2012
Carrick Institute, Amsterdam: Disorders of the cranial nerves and clinical applications.

Mai 2012
Carrick Institute, Amsterdam: Disorders of Muscle and Neuromuscular Transmission.

Juni 2012
Carrick Institute, London: Neuromuscular Applications: Emphasis placed on the structure and function of the motor system in relationship to receptor activation.

Sept 2012
Carrick Institute, London: Peripheral Nervous System: Structure and function of the peripheral nervous system will be reviewed with emphasis on the clinical syndromes most commonly associated with lesions in the system. The central consequences of such lesions will be discussed in relationship to neuronal function thus developing new methodologies of diagnosis and treatment.

Oktober 2012
Carrick Institute, London: Spinal Cord
IAVC, AK 4: Repetisjon av gangartsmønster”låsninger” og noen nye ting.

November 2012
Carrick Institute, Amsterdam: Autonomic Nervous System. Hva vi kan male og hvordan vi kan påvirke dette systemet på en målbar mate. Ikke alt som kunne overføres på dyr, men mye spennende!

Januar 2013, Carrick Institute, Amsterdam
Cerebellum (Lillehjernen) og dens betydning og hva man kan gjøre for å påvirke denne for å bli bedre, og hvordan man via lillehjernen kan påvirke andre deler av hjernen for å få best mulig funksjon.

(Carrick Institute på nett: www.carrickinstitute.org)

April 2013, Carrick Institute, London
Brain and it`s environment

Juni 2013, Carrick Institute, London
Lobes of the brain – om hva de enkelte hjernelappene gjør og kommuniserer med.

September 2013, Carrick Institute, London
Neurological diagnosis

Oktober 2013, Carrick Institute, London
Sensory systems

November 2013, Carrick Institute, London
Pain

Desember 2013, Health Pioneers, Chicago
Master class in functional neurology and AK

Februar 2014, Carrick Institute, London
Motor Systems

London, juni 2014: Carrick Institute
Clinical applications III London

November 2014: Carrick Institute
Neurology Review Amsterdam,

Desember 2014: Carrick Institute
Gait London, GB

November 2015: Carrick Institute
Chiropractic adjusting techniques

Orlando, Florida januar 2016:
NAVC – Sportsmedisin

Frankfurt, Tyskland September 2016:
Canine Rehabilitation Institute - Sportsmedisin, hund

Veenendael, Nederland September 2016:
EduPet - Synergi av akupunktur og kiropraktikk på hund

IVCA, Oslo november 2016:
Nevrologi for veterinærkiropraktorer

NMBU, Oslo:
Symposium i nevrologi og nevrokirurgi

2017
Alle kurs i 2017 så langt er tatt på Frankfurt på TAO-akademie (Tierärtzliche Akademie für Osteopathie)

April og mai:


Osteopati craniosacral 1 og 2

August:

Osteopati fascia 2

2019

April 2019 NVKF, Sola, fokus på hode, tenner og nakke.

Juni 2019 IAVC, Tyskland, Prof Fischer: Dogs in Motion

2020

Feb 2020 TAO, Tyskland, Jean-Paul Palladre, Direkte fasciateknikker og direkte osteoartikulær terapi.

 

2021

7. desember 2021, dagsseminar i halhetsanalyse, Fredrikstad dyrehospital (se bilde under).

Ellers fra 2021:

Artikkelen til Kristin Steinmoen Halle og Aksel Granhus, om veterinærkiropraktisk behandling for å forebygge spondylose hos Boxer, er akseptert av Veterinary Science.
Tusen takk til alle som har bidratt til dette prosjektet mitt som startet i 2009. Stor takk til Aksel Granhus som har tatt seg av all statistikk og profesjonell artikkelskriving. Takk til oppdretterne for rekruttering og til Norsk Boxerklubb for finansiell støtte.Artikkelen kan du lese her.

Februar 2022

Da var Advanced sertifisering på plass. Har vært med på alle advanced kursene til IAVC, hatt presentasjon av caser og fullført en studie. Presenterte studien om forebygging av spondylose hos Boxere

April 2022

Kurs av NVKF med teknikk review og nevrologi 2. Og 3.april.

Mai 2022

Deltatt på dette kurset, som en av to veterinærer. (Den andre fra Tyskland).

Litt mer om meg kan du lese her

 

© 2007 Veterinær Kristin Steinmoen Halle DESIGN | Wollers Design